วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

บุคลากร


นางสาวขนิษฐา สุขเรือน
ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการนายสายัณต์ วิชาชู
ตำแหน่งพนักงานบริการ
วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปะหันจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนวัดตานิม
โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปะหัน ได้นำกิจกรรมและของขวัญของรางวัล
นำไปจัดร่วมกับโรงเรียน และนำของขวัญของรางวัลไปแจกให้กับเด็กนักเรียน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเด็กนักเรียนร่วมกิจกรรม จำนวน 140 คน
ทางโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ทางห้องสมุดได้นำกิจกรรมวันเด็กไปจัดร่วมกับโรงเรียน

ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด

ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
1. ลงชื่อผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดในสมุดลงชื่อผู้เข้าใช้บริการ
2. แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้งที่ยืมหนังสือ หรือ วีซีดี (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น)
3. ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน 4 เล่ม นาน 7 วัน
4. ยืม วีซีดี ซีดี ครั้งละไม่เกิน 3 ชิ้น นาน 5 วัน
5. คืนหนังสือเกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท ต่อเล่ม
6. คืนสื่ออื่น เกินกำหนดปรับวันละ 2 บาท ต่อชิ้น
7. ส่งหนังสือคืนไม่หมด จะยืมใหม่ไม่ได้
8. หากทำหนังสือหรือสื่ออื่น ๆ หาย ให้ชดใช้ตามราคา

ที่ตั้งห้องสมุด

หมู่ที่ 1 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 ติดถนนสายเอเซ๊ย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปะหัน ออกห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ อบต.บ้านขล้อ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปะหัน ออกห้องสมุดเคลื่อนที่วันที่ 22 เมษายน 2553 พร้อมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อบต.บ้านขล้อ ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน เวลา 08.30 - 12.00 น.การออกห้องสมุดเคลื่อนที่ในครั้งนี้ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปะหัน ได้นำหนังสือ วารสาร ออกให้บริการให้กับประชาชนในตำบลบ้านขล้อได้รับบริการการอ่านหนังสือ และบริการอ่านวารสารให้กับชาวบ้าน ในการให้บริการการอ่านหนังสือและวารสาร มีประชาชนและชาวบ้านให้ความสนใจอ่านพอสมควร พร้อมกันนี้งานสายสามัญได้ไปบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วย